Konzultace

Máte problém? Chcete si o něm promluvit? Domluvte si konzultaci, jistě se vám uleví. Jo a taky při tom často najdeme řešení.

Konzultační hodiny:
Kvůli epidemii jsem konzultační hodiny zrušil. Konzultace si domlouvejte individuálně, mailem na richard@prokoho.cz nebo telefonicky na čísle 720 762 668.

Typická konzultace trvá hodinu. Na začátku popíšete, případně ukážete svůj problém. Pak s Vámi problém společně rozebíráme z různých úhlů, abychom poznali i jeho skryté stránky. Nakonec najdeme buď řešení (u jednodušších problémů), nebo přinejmenším sestavíme seznam otázek k dalšímu prozkoumání a připravíme plán, jak se k řešení dobrat.

Zaslat poptávku   Zpět